Terapi

Det var en rensende oplevelse at være i terapi hos Marianne. Da jeg satte mig foran hende til vores session og fortalte om mig selv, blev jeg helt igennem lyttet til og hørt. Marianne lavede et trygt rum at være i. Det er svært at sidde overfor et andet menneske og føle sig som et garnnøgle, der er forviklet i uoverskuelige tanker. Den forviklethed blev optrævlet, snor for snor, hos Marianne. Jeg blev både mødt og set, og deri guidet gennem en svær tid. Jeg har kun de varmeste anbefalinger af Mariannes terapi.
Mand, 28 år

Hvad er terapi?

Terapi kommer af det græske ord ”therapeia” og betyder behandling. På nogle mennesker kan ordet terapi virke en lille smule skræmmende, fordi de forbinder terapi med psykisk sygdom. Terapi handler dog i bund og grund om at hjælpe og støtte et menneske, der befinder sig i en udfordrende eller vanskelig situation i sit liv.  

Hvordan foregår det?

Allerførst er det vigtigt, at du mærker efter, om ”kemien” mellem os gør, at du har tillid til mig og føler dig tryg nok til at fortælle om det, der fylder og som måske kan være svært, sorgfuldt eller på anden måde udfordrende i din hverdag. Oplever du, at du giver dig selv lov til at mærke, reflektere og fortælle om de ting, der går dig på, samtidig med at du føler dig lyttet til og rummet, så er vi på rette vej.

Her hos mig er det relationen og samtalen der er grundstenene i terapien. Alle mennesker er forskellige og derfor er der ikke to terapiforløb, der er ens. Udgangspunktet vil derfor altid være dén du er med dét, der lige præcis fylder i dit liv og hvad netop du gerne vil have ud af forløbet.  

Der vil dog alligevel, som beskrevet i det følgende, være generelle og gennemgående træk i forløbene:

Samtalerne vil bl.a. handle om, hvordan du oplever dit liv og relationerne i det. Vi vil se på, hvad det er for tanker du har om din tilværelse og de mennesker, der omgiver dig. Du vil få indsigt i, hvordan måden, du tænker om omstændigheder og andre mennesker på, påvirker dig følelsesmæssigt og kropsligt og tilmed har indflydelse på din måde at agere og reagere på. Du vil, ved at blive opmærksom på dine vaner, mønstre og overbevisninger få en større forståelse for, hvorfor du har det, som du har det og hvorfor du gør, som du gør. Og det er med udgangspunkt i den forståelse, at forandringen foregår.  

Vi vil have fokus på, hvad du finder vigtigt og som giver dig mening i livet. Det er måske ikke noget, du går og tænker på i hverdagen, men mangler det, vil savnet melde sig på den ene eller anden måde. Dét at være bevidst om sine værdier giver også en oplevelse af at have en retning i livet.  

Jeg vil støtte dig undervejs ved at stille min viden og erfaring til rådighed, stille dig afklarende spørgsmål, gøre brug af forskellige teknikker og øvelser og af og til give dig ”hjemmeopgaver”. Du vil løbende få værktøjer præsenteret, som du kan gøre brug af fremover.

Målet med terapien er naturligvis meget individuelt. Der er dog en generel tendens til, at man i forløbet oplever sig både lettet og styrket ved at tage ansvar for sig selv og hånd om sine udfordringer. Mange får oplevelsen af at stå et nyt og bedre sted i livet og mærker derfor en øget ro og større tilfredshed. Derfra fornemmer de fleste, at de har et mere nuanceret blik på sig selv og omverdenen og har derfor også lettere ved at få øje på nye muligheder for, hvordan de kan håndtere deres liv og de udfordringer og svære situationer, der uden tvivl også vil komme fremover.

Kontakt mig

Kontaktoplysninger

+45 30 31 67 71

Kontakt@mariannesteensgaard.dk
CVR.nr.: 42903221

dansk psykoterapeut forening