PSYKOTEREUT I AARHUS

Jeg har mangeårig erfaring med at hjælpe mennesker, som, i perioder, har det svært.

  • Føler du dig stresset og har en oplevelse af, at det hele er svært og uoverskueligt?
  • Oplever du dig begrænset og nærmest styret af frygtsomme tanker og ubehag i kroppen?
  • Føler du dig nedtrykt og opgivende og savner du energi og glæde?
  • Sover du dårligt?

I min klinik i Aarhus C (Nørre Allé 22, 3., 8000 Aarhus C) har jeg mulighed for at invitere dig ind i trygge omgivelser, så vi kan arbejde med de udfordringer, du har mødt på din vej.

Har du brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Det var en rensende oplevelse at være i terapi hos Marianne. Da jeg satte mig foran hende til vores session og fortalte om mig selv, blev jeg helt igennem lyttet til og hørt. Marianne lavede et trygt rum at være i. Det er svært at sidde overfor et andet menneske og føle sig som et garnnøgle, der er forviklet i uoverskuelige tanker. Den forviklethed blev optrævlet, snor for snor, hos Marianne. Jeg blev både mødt og set, og deri guidet gennem en svær tid. Jeg har kun de varmeste anbefalinger af Mariannes terapi.
Mand, 28 år

Kontakt mig

Kontaktoplysninger

+45 30 31 67 71
Kontakt@mariannesteensgaard.dk
CVR.nr.: 42903221

dansk psykoterapeut forening

Psykoterapi i Aarhus hos Marianne Steensgaard

Vi kan alle komme ud for at stå et sted i livet, hvor vi har brug for en hjælpende hånd eller en guidende stemme. Det er helt naturligt og en del af det at være menneske at opleve stor sorg, at være bange eller stå i en situation, der efterfølgende kan føles traumatisk for den enkelte. Igennem vores liv oplever vi en masse på godt og på ondt, og når vi oplever at være i en periode, hvor det er svært at hive os selv op igen, er det vigtigt, at man kan tage fat i én, der kan hjælpe og vejlede i en svær tid.

I sådanne situationer er det dog ikke altid, at familien eller de nærmeste venner og veninder kan udgøre den nødvendige hjælp og støtte. Måske føler du, at dine nærmeste kommer for tæt på, hvis du deler ud af dine bekymringer eller tanker. Det er helt naturligt, at vi ikke ønsker at dele alle vores tanker og bekymringer med dem, der står os nært. Faktisk kan det være enormt grænseoverskridende at åbne sig op for dem, man holder kære, og i sådanne situationer kan det være hensigtsmæssigt at tage kontakt til en, der ikke står dig nært, men som du nærer tillid til og som kan hjælpe dig videre på din vej i livet.

Som psykoterapeut i Aarhus kan jeg være den hjælp, du måske sidder og har brug for. Jeg har erfaring indenfor flere forskellige områder som eksempelvis stress, depression og angst og har her hjulpet mennesker igennem en svær periode i deres liv med det mål, at de efterfølgende selv vil kunne tage hånd om deres bekymringer, tanker og adfærd.

Hvad er psykoterapi?

Til daglig beskæftiger jeg mig med psykoterapi i Aarhus og har i form af dette terapeutiske samtaler med mennesker, der har brug for hjælp til håndteringen af eksempelvis deres tanker og adfærdsmønstre. Måske har du endnu ikke hørt om denne form for terapi i Aarhus før, og jeg vil således gerne benytte mig af muligheden for at sætte dig ind i, hvad psykoterapi egentlig er for en størrelse. Helt generelt så baserer jeg min psykoterapi i Århus på baggrund af samtaleterapi. Det vil altså sige, at vi igennem den tillidsfulde samtale kan komme nærmere, hvad du har brug for hjælp til.

Måske oplever du at leve i en stresset hverdag med for mange ting om ørerne. Det kan også være, at du føler dig nedtrykt og oplever angst i dagligdagen. Som mennesker gennemgår vi alle sammen et hav af forskellige perioder i vores liv, og nogle af disse vil sommetider involvere nedtrykthed, sorg eller måske endda søvnløshed. Det er som sagt helt naturligt og en del af det at være menneske. Det er dog under alle omstændigheder vigtigt, at man kan få den rette hjælp, når disse perioder bliver hæmmende for dig og din hverdag.

Her kan psykoterapien hjælpe med i første omgang at få italesat, hvilke bekymringer og udfordringer, du kan mærke, er blevet en del af din hverdag. Ved at identificere disse udfordringer vil man igennem en psykoterapeutisk samtale kunne spore sig ind på, hvilke dynamikker og adfærdsmønstre der spiller en afgørende rolle, når du kan mærke, at du bliver bekymret eller stresset. Ved at identificere disse mønstre og få italesat det, der kan være udfordrende for dig, vil vi igennem terapien kunne nå frem til, hvilke værktøjer der kan være hensigtsmæssige for dig at tage i brug i din hverdag.

Hvad kan en psykoterapeut?

Når jeg praktiserer min psykoterapi i Aarhus, er det med målsætningen om at agere den nødvendige støtte og hjælp for de mennesker, der har brug for den. I sin grundessens er formålet med psykoterapi at få en indsigt i andre menneskers udfordringer, der er psykisk funderet. Denne indsigt vil efterfølgende for den enkelte terapeut kunne muliggøre den rette hjælp og støtte i en svær tid. For dem, der søger hjælp hos en psykoterapeut, vil det betyde, at man kan gå fra en terapeutisk samtale med en ny viden omkring sine adfærdsmønstre og tankegange, samt hvilken betydning dette har for det indre følelsesliv. Gennem samtaler med en psykoterapeut vil man med andre ord kunne få hjælp til at registrere de mønstre og dynamikker, der indgår i ens hverdag og som spiller en rolle for ens livskvalitet og mentale velvære.

Som psykoterapeut i Århus anser jeg det for en af mine mest fornemme opgaver at kunne hjælpe og støtte mennesker i en svær periode i deres liv. Som psykoterapeut har jeg igennem min uddannelse selv oplevet, hvor effektfuld og støttende en terapeutisk samtale kan være, og jeg kender derfor selv til at sidde over for en terapeut i en sårbar periode. Jeg ved derfor også, hvor vigtigt og essentielt det er at have den rette kemi og vigtigst af alt tilliden til det menneske, der sidder over for én og som skal agere den nødvendige støtte og hjælp.

Når jeg således praktiserer min psykoterapi i Aarhus, er det først og fremmest vigtigt, at du føler dig tryg i at italesætte det, der er udfordrende for dig lige nu og her. Det er dertil essentielt for det videre forløb, at du kan mærke, at der bliver lyttet og ikke mindst rummet de emner, du har brug for at snakke om. Det er nemlig en sårbar situation at sidde i, og det har måske krævet mod og eftertanke af dig at anerkende, at du i øjeblikket er i en situation, hvor du har brug for en hjælpende hånd. Hvis du kan mærke, at du føler dig tryg i at reflektere over de udfordringer, der måtte være for dig, så er alle forudsætningerne der for, at vi igennem den tillidsfulde samtale i fællesskab kan finde frem til, hvad du for fremtiden kan gøre for at opnå en hverdag med større livskvalitet.

Hvorfor vælge mig som din psykoterapeut i Aarhus?

Står man i en situation, hvor man kan mærke, at man har brug for en hjælpende hånd og én at snakke med, er det naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvem man kan gå til. Som nævnt, er jeg en psykoterapeut i Aarhus, der tager udgangspunkt i samtalen og italesættelsen af de svære udfordringer, der kan gøre sig gældende for den enkelte. Igennem samtalen kan vi sammen spore os ind på, hvad du har brug for min hjælp til. Dette kunne eksempelvis være, hvis du har oplevet megen angst i dit liv eller måske oplever at depression og nedtrykthed som en fast del af din hverdag. Behandling af depression og angst kommer an på den enkelte, og ingen terapisession er dermed ens. I mit arbejde tager jeg derfor altid udgangspunkt i det enkelte individ foran mig og lytter til, hvilke personlige behov der måtte være.

Min terapi i Aarhus tager dog ikke alene udgangspunkt i samtaleterapi, men vil som en naturlig følge af min erfaring indenfor søvnterapi såvel som stresscoaching også have elementer fra disse områder. Er du således plaget af eksempelvis søvnløshed eller stress, så vil jeg også her have forudsætningerne for at hjælpe dig igennem denne periode i dit liv.

Med min psykoterapi i Århus vil jeg kunne tilbyde behandling af angst, stress, depression og søvnproblemer på baggrund af mine erfaringer indenfor disse områder. Står du således i en situation, hvor du har brug for hjælp og vejledning indenfor disse områder, er du mere end velkommen til at tage kontakt til mig. I øjeblikket fungerer jeg som psykoterapeut uden ventetid i Aarhus og kan dermed hjælpe dig, når du har brug for det.

 

Kontakt mig

Kontaktoplysninger

+45 30 31 67 71
Kontakt@mariannesteensgaard.dk
CVR.nr.: 42903221

dansk psykoterapeut forening