Stress

Du kan sagtens være ramt af stress, uden at du selv oplever dig som stresset. Ofte har vi en opfattelse af at være i stand til mere, end hvad vores hjerne og krop har kapacitet til – vi føler, at vi burde kunne mere end det, vi rent faktisk kan.

Stress har imidlertid mange årsager og kan lige så godt udvikle sig som følge af bl.a. utryghed, følelsen af kontroltab, ensomhed eller oplevelsen af meningsløshed.  

Du bliver stresset som en reaktion på en belastning. Det er i udgangspunktet en helt naturlig reaktion, der har til formål at ruste dig til mødet med mulige farer og trusler i omgivelserne. Og det er vigtigt, at du er opmærksom på dette for at forstå kroppens reaktioner, som ofte opleves ubehagelige og derfor kan bevirke, at du bliver usikker og utryg.

De første tegn på stress er tit fysiske. Det kan f.eks. være, at du ofte oplever hjertebanken, at du tilsyneladende pludselig tiltrækker alskens sygdomme eller har problemer med at sove. Men du forbinder det ikke nødvendigvis med stress og har derfor ikke reageret på det. Det kan derfor meget vel være, at det er mennesker, du er tæt på, som har gjort dig opmærksom på, at du måske er begyndt at blive stresset.  

Derefter kan du opleve, at der ikke skal så meget til, før du bliver nedtrykt, vred, bange eller på anden måde følelsesmæssigt berørt. Det kan også sagtens være, at du oplever at have tiltagende problemer med at koncentrere dig og huske ting og derfor begynder at tænke negativt om dig selv og tvivle på dine egne evner. Nogle kan også opleve at deres realitetssans forstyrres – altså at den måde de oplever virkeligheden på, kan være forvrænget i en eller anden grad.   

Jo længere tid du er udsat for belastningen, jo kraftigere vil du mærke tegnene på stress. Dine naturlige reaktioner går fra at have haft en beskyttende virkning til at udgøre en trussel for dit helbred.

Behandling af stress:

At arbejde med stress kræver et vist overskud! Og hvis du, som så mange, er følelsesmæssigt udmattet og anspændt i kroppen vil vi i første omgang have fokus på, at du lærer at afspænde krop og sind.

Herefter handler det om, at du får sat ord på dine følelser og lærer dine egne reaktionsmønstre bedre at kende. Måske oplever du, at det er svært og utrygt at sige fra. Så vil evnen til at sætte grænser, være noget af det, vi vil arbejde med. Det kan også være, at du har perfektionistiske træk og derfor har urealistiske forventninger til dig selv, som du ikke er bevidst om.  

Arbejdet med stress vil også have fokus på at finde ud af, hvad der har forhindret dig i at gøre noget for, at stressen udviklede sig – eller med andre ord, hvilke fordele har du haft ved at blive i situationen.

Læs mere om, hvordan en terapisession kan foregå her.

Kontakt mig

Kontaktoplysninger

+45 30 31 67 71

Kontakt@mariannesteensgaard.dk

Psykoterapiforening